ETI Предохранитель M2UQ2/350A/690V gR (200 kA) (арт.4724222)