ETI Предохранитель M2UQU-N/315A/690V aR (50kA) (арт.4334220)