ETI Предохранитель M2UQU-N/355A/690V aR (50kA) (арт.4334221)