ETI Предохранитель M3UQ02/400A/690V aR (200 kA) (арт.4745223)