ETI Предохранитель M3UQ02/450A/690V aR (200 kA) (арт.4745225)