ETI Предохранитель M3UQ02/710A/690V aR (200 kA) (арт.4745229)