ETI Предохранитель M3UQ2/250A/690V gR (200 kA) (арт.4725219)