ETI Предохранитель M3UQ2/425A/690V gR (200 kA) (арт.4725224)