ETI Предохранитель M3UQ2/500A/1200V aR (200 kA) (арт.4734226)