ETI Предохранитель M3UQ2/500A/690V gR (200 kA) (арт.4725226)