ETI Предохранитель M3UQU-N/400A/690V aR (50kA) (арт.4335211)