ETI Предохранитель M3UQU-N/630A/690V aR (50kA) (арт.4335216)