ETI Предохранитель NV/NH 0 KOMBI gL/gG 500V 25A (арт.4183207)