ETI Предохранитель NV/NH 0 KOMBI gL/gG 690V 80A (арт.4183313)