ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 400V 100A (арт.4191114)