ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 400V 10A (арт.4191104)