ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 500V 16A (арт.4191205)