ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 500V 40A (арт.4191210)