ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 690V 20A (арт.4191306)