ETI Предохранитель NV/NH 00C I KOMBI gL/gG 690V 50A (арт.4191311)