ETI Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/gG 400V 6A (арт.4181103)