ETI Предохранитель NV/NH 00C KOMBI gL/gG 690V 32A (арт.4181308)