ETI Предохранитель NV/NH 1 C KOMBI gL/gG 500V 35A (арт.4184209)