ETI Предохранитель NV/NH 1 KOMBI gL/gG 400V 160A (арт.4184124)