ETI Предохранитель NV/NH 1 KOMBI gL/gG 500V 224A (арт.4184218)