ETI Предохранитель NV/NH 1 KOMBI gL/gG 500V 80A (арт.4184221)