ETI Предохранитель NV/NH 1 KOMBI gL/gG 690V 125A (арт.4184323)