ETI Предохранитель NV/NH 1C I KOMBI gL/gG 500V 125A (арт.4194215)