ETI Предохранитель NV/NH 1C I KOMBI gL/gG 500V 40A (арт.4194210)