ETI Предохранитель NV/NH 1C I KOMBI gL/gG 690V 125A (арт.4194315)