ETI Предохранитель NV/NH 1C KOMBI gL/gG 690V 100A (арт.4184314)