ETI Предохранитель NV/NH 2 C KOMBI gL/gG 400V 80A (арт.4185113)