ETI Предохранитель NV/NH 2 C KOMBI gL/gG 500V 125A (арт.4185215)