ETI Предохранитель NV/NH 2 C KOMBI gL/gG 690V 200A (арт.4185317)