ETI Предохранитель NV/NH 2 C KOMBI gL/gG 690V 63A (арт.4185312)