ETI Предохранитель NV-NH 2/gTr 180A (125kVA) 400V (арт.4114403)