ETI Предохранитель NV-NH 2/gTr 289A (200kVA) 400V (арт.4114405)