ETI Предохранитель NV-NH 2/gTr 361A (250kVA) 400V (арт.4114406)