ETI Предохранитель NV/NH 2 I KOMBI gL/gG 400V 280A (арт.4195120)