ETI Предохранитель NV/NH 2 KOMBI gL/gG 500V 355A (арт.4185223)