ETI Предохранитель NV/NH 2C I KOMBI gL/gG 400V 250A (арт.4195119)