ETI Предохранитель NV/NH 2C I KOMBI gL/gG 500V 160A (арт.4195216)