ETI Предохранитель NV/NH 2C I KOMBI gL/gG 690V 224A (арт.4195318)