ETI Предохранитель NV/NH 2C I KOMBI gL/gG 690V 80A (арт.4195313)