ETI Предохранитель NV-NH 3/455A (315kVA) 400V (арт.4115407)