ETI Предохранитель NV/NH 3 C KOMBI gL/gG 400V 300A (арт.4186121)