ETI Предохранитель NV/NH 3 C KOMBI gL/gG 500V 280A (арт.4186220)