ETI Предохранитель NV/NH 3 I KOMBI gL/gG 400V 315A (арт.4196127)