ETI Предохранитель NV/NH 3 I KOMBI gL/gG 500V 300A (арт.4196226)