ETI Предохранитель NV/NH 3 KOMBI gL/gG 500V 560A (арт.4186232)